Bli medlem i Bø Turlag

Dette skjemaet går til kasseraren i Bø Turlag. Du får snart informasjon frå han/ho.

Kontingenten for eit år:

  • 150 kr for vaksne
  • 50 kr for barn (under 16 år)

Betal gjerne med en gang på:

  • Kontonummer: 2630.07.03118
  • Vipps: Bø Turlag