Videoguide

Introduksjon til nettsiden


 

Hvordan en går fram for å lage en ny side


 

Hvordan menyen fungerer


 

Rapport frå tur skjema. Hvordan gjøre eventuelle forandringer


 

Mer om skjema. Gjelder for Bli Medlem, Rapport frå tur, og kan brukes til Turknappen


 

Legge til ny bruker på nettsiden


 

Redigere sider


 

Sette inn lenker. Til sider, pdf, bilder o.l


 

Sette inn iFrame element på sider(som for eksempel kart).