Fellesturar i 2019

Turane frå turprogrammet blir omtalt på denne sida og på Facebook etter kvart som annonsa i Bø blad er klar.  Nokre få turar blir bare annonsert på heimeside og Facebook. Turprogrammet til Bø Turlag og Gvarv Turlag finn du i dokumentet:  Turprogram 2019 Midt-Telemark.


Gygrestolen

Laurdag 19. oktober (NB! Laurdag) (avlyst)

Rundtur frå Uvdalstjønna opp mot dei to store steinblokkane på toppen av Gygrestolen. Middels krevjande tur på 3-4 timar og 350 høgdemeter.

 • Avreise frå kontor i Heddalsvegen (Notodden Turlag) med privatbilar kl. 10.00.
 • Avreise frå Bø torg kl. 10.45

Turleiar frå Notodden Turlag.
Kjentmann frå Bø Turlag: Terje Slåttedalen


Gygrestolen har til alle tider vore eit kjent landemerke i Bø. Stolen med ura og dei to kjempeblokkane dannar ein heilt spesiell og særeigen fjellformasjon skapt av siste istid. Segna seier at det var her Gygra sat da ho i raseri over at kristendommen kom til bygda, kasta store steinblokkar etter Gårakyrkja.

Segna seier at ein dag skal stolen rase ut i Uvdalstjønna, og vatnet stige til trammen på Uvdal gard – og da er det slutt på verda.

Utsikten frå Gygrestolen gir deg ei oppleving du seint vil gløyme.

Gygrestolen og ura sett nede frå Sommerligrav. Uvdalstjønna foran. Foto: Arne Hjeltnes

Bømarsjen 2019

Sundag 22. september.
Det er september og tid for den årlege Bømarsjen. Kvart år, ny løype. I år er start og mål lagt til Folkestad skule med kort løype på 5.5 km og ei lang på 10 km. Bømarsjen går i år i området Folkestad skule – Eikamogane – Raukleiv. Klikk på bildet til høgre for å sjå på kartet.
 
Parkering, start og mål finn du på Folkestad skule. 
 • Registrering ved start frå kl 10.00 til kl 12.00.
 • Registrering i mål på same stad, seinast kl 16.00

Pris: Vaksne kr 50,-, barn kr. 20,- og familie kr. 100,-. Kontantar eller vips.

Matstasjon etter 3 kilometer ved Juvsåa frå kl 11.00 til kl 15.00. Servering av kake, kaffi og saft.


Begge løypene opnar ned mot Juvsåa og Hellos og følgjer den gamle bygdevegen forbi Hellosfossen der det før var både sag og stampe. Hellos har fostra fleire felemakarar og spelemenn. Vidare svingar løypa opp mot grustaket ved Eikja og opp på furumoen der matstasjonen er å finne etter 3 km. Her svingar kortløypa seg ned mot sykkelstigen og Bø Camping, medan den lange klatrar opp til Raukleiv og kryssar Lifjellvegen ved Torekåssvingen. På Raukleiv er det født fleire som har sett spor etter seg på Lifjell. Olav Raukleiv på Jønnbu og Ingebær Bråten på Torilstul og i Krintokleiva med bestemorøl . Nå kjem eit stykke i litt våtare lende forbi husmannsplassen Lunden, der den kjente skiløyparen Olav Kåsa Lunden budde. Han slo i 1894 polfararen Olav Bjåland i eit renn i Lunde. Han var også fjellførar og blei kalla Lifjellkongen. Dottera Åste var også lett til beins og sat i mange år på Okslestulen. Stigen, som nok før var hesteveg, svingar nå ned mot lysløypa, der du tek mot venstre og etterkvart kjem ned til klatreparken og kryssar Lifjellvegen over til gardsvegen forbi Eikjagardane. Her budde bondehøvding, minister og ordførar Hallvard Eika. Frå Bø Camping og til mål følgjer begge løypene same trase, kjem inn på sykkelstigen ved grustaket og kryssar Juvsåa på brua som er skuleveg for mange. Kan til slutt nemne at denne delen av bygda hadde sitt eige idrettslag, Lifjøll, som var aktive før, under og ei kort stund etter krigen. Sjå lysing med praktisk informasjon!

Bømarsjen 2019. Kort og lang løype. (Klikk på bilde for å sjå på kartet)

Falkefjell på Lifjell

sundag 15. september.
Turen går frå Jønnbu via Nybuseter, Falkefjell, Kloppsteintjønn, Oksladalen. Avreise Bø torg kl 9.30

 • Turleiar: Synnøve Tryggestad

Bø Turlag på Falkefjell. Foto: Arne W Hjeltnes

Korpenut

Tysdag 10. sept.
Tur til Korpenut på Vreimsida. Avreise frå ved Heradshuset kl. 18.00. Vi køyrer opp ved Erikstein. Turen er ganske krevjande med bratte parti. Fantastisk utsikt når vi kjem fram. 
Vi tek atterhald om dårleg ver.

 • Turleiar: Ingunn Espesett Vreim, mob.nr.950 76 931.

Utsikt frå Korpenut. Foto: Elisabeth Mæland.

Rundtur på Blefjell

Sundag 8. september.
Rundtur startar på Høgda om Korslinuten – Solobua – Strutåsen – Langevatnet – Høgda.
Turen er ikkje krevjande. Avreise frå Bø torg kl. 09.00

 • Turleiar: Wenche Kristine R. Røstad, tlf. 9158 2811

Blefjell. Foto Wenche Røstad

Sopptur

Torsdag 5. september
Bø Turlag har sopptur i Breisås. Frammøte ved «steinfyllinga» øvst i Breisås klokka 17. 

 • Sjå kart (Steinfyllinga ved grøn A)
 • Bjørn Steen har samla informasjon om eit knippe sopp. Sjå på bilde og kjenneteikn. Les meir….

Turleiar er Bjørn Steen, tlf.: 99 39 56 64

Bø Turlag på sopptur. Foto Arne W Hjeltnes

Heksfjell, nord på Lifjell

Heksfjellnuten 1221 moh og Homtjønn, foto Halvor Gåra

Søndag 25.8.

Avreise frå Bø torg kl.09.00 med privatbilar fram til Slåkja. Bomveg opp frå Sauland. Krevjande tur til Heksfjellvarden, 1184 moh.

 • Turleiar: Halvor Gåra, tlf.: 90562953

Dette er eit fjellområde som vandrarar på Lifjell har beundra på avstand. Mælefjell, Blåtjønnfjell og Heksfjell ligg ruvande i nord og litt for langt unna om ein vil starte turen frå Jønnbu. Derfor vil me nytte bilvegen frå Sauland og dermed kunne starte fotturen rundt 800 moh. og kome raskt inn i området. Målet er Heksfjellvarden, men om ver, lyst og form spelar på lag, kan me få til ein rundtur og såleis bli betre kjent med dette flotte fjellområdet. Det er vel ikkje utan grunn at det har blitt eit ganske stort hyttefelt i den sørvendte lia ut mot Slåkådalen. Likevel er det ganske fredeleg her mellom nutane rundt Homtjønn.

Heksfjell er eit flott fjellområde og lite prega av ferdsel. Stiane er få og i liten grad merka. Litt varding er å sjå. 

Heksefjell, foto Halvor Gåra

Grånåfjell i Uvdalsheia

Søndag 18. august.
Dagstur til Grånåfjellvarden. Turmålet er eit spesielt punkt der fire kommunar møtast: Bø, Seljord, Kviteseid og Nome. Vi køyrer inn Eikjabygda til Uvdal, der vi tek av på bomveg innover på heia. Parkerer og tek til fots framom Grånåstul og på ein nesten gjengrodd sti vestover mot varden.

Middels krevjande tur.

 • Avreise frå kommunehuset kl 9.30 for felles køyring til Uvdal.
 • Turleiar Tor Lønnestad (tlf.: 91 51 11 54).
 • kjentmann: Augon Eika.

Grånåstul, foto Tor Lønnestad

Aktivitetsdag på Jønnbu

Laurdag 8. juni
For heile familien, for store og små. Aktivitetar: Spikking, seljefløyte, grilling ute/inne i gamme, pinnebrød, klatring i klatrevegg/klatrestokk, vedkløyving…..
Ta med: Mat og drikke, klede/sko til uteaktivitetar.

 • Møt opp på myra ved Jønnbu fjellkyrkje kl. 11-14
 • Turleiar:  Jarle Tyvold

Klatrevegg på Jønnbu fjellkyrkje.

Kveldstur til Jønneberg

Tysdag 28. mai.
Bø Museum i samarbeid med Bø Turlag arrangerer tur til Jønneberg. Finn Rønning og Bjørn Tveiten orienterar om husmannsplassar under Jønneberg og me ruslar i området. Ta med mat/kaffi. Frammøte ved kommunehuset kl 18.00 for felles køyring til Jønneberg.

Møt gjerne i god tid, da det stod frammøte kl 17.30 i Bø Blad.

Husmannsplassen Stegalia under Jønneberg. Bø Museum.

Pilegrimsvandring – Fotefar frå fortid til framtid 

Torsdag 30. mai 2019 – Kristi himmelfartsdag.
Vandring i eit spennande og allsidig kulturlandskap frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje. Vandringa er vel 20 kilometer. Ein kan gå heile eller delar av løypa. Minibussar vil køyre innom kyrkjene og musea kvar halvtime frå kl. 13.00, slik at dei som går kan komme tilbake til der dei starta. Bussane vil køyre frå Bø gamle kyrkje til Nes kyrkje kl. 08.00 og kl. 09.00 for dei som ynskjer å sette att bilen i Bø.

Opningstider for sal av mat og drikke:
Kl. 10.00 – 14.00 Evju Bygdetun
Kl. 11.00 – 15.00 Hørte Dampfarveri
Kl. 12.00 – 16.00 Bø Museum (sal av suppe og drikke)
Kl. 13.00 – 16.30 Bø Prestegard

Til kjøp av mat, bussbillett og anna er det lurt å ha med kontantar.

Meir informasjon; sjå www.helsing.no 

Klikk på bildet for å se på stort bilde av plakaten

Reskjemnipa på Lifjell

Tysdag 21.5.
Avreise frå Bø Torg kl 18.00

Turleiarar
Olav Halsteinsgård 90770825
Halvor Gåra, 90562953

Bø turlag inviterer til kveldstur til Reskjemnipa tysdag 21.5. Denne karakteristiske toppen ser du best frå Reskjem, i sør-vestleg retning, på veg heim frå Notodden. Turen startar ved skogsvegen sør for Reskjem og følgjer så merka rute i nordenden Reskjemvatnet før me går bratt opp Fjellbekkdalen og så svingar sørover opp dei siste kneikane til topps. Da har me klatra 457 m opp frå vatnet og er klare for matpause. I dette området har det vore stulsdrift, tømmerfløyting og etter kvart turisme. Folk frå Notodden bruka gjerne denne ruta når dei skulle til Gavlesjå eller Hollane.

Reskjemnipa. Foto: Halvor Gåra.

Branntårnet Landsmarka i Lunde

Tysdag 7. mai 
Kveldstur, ca. 3 t. Lett tur.
Oppmøte Bø Torg kl. 18.00

 • Turleiar: Thorvald Amundsen tlf. 95944839

Kvitveis. Foto: Arne W Hjeltnes

Lifjell på langs

Søndag 7. april
Skitur Grimås – Hollane – Jønnbu. Krevjande høgfjellstur på 25 km. 
Maxitaxi frå Jønnbu kl. 08.45 eller Bøgata (ved Bø Blad) kl. 09.05. 

Pris for medlemmer av Bø Turlag og studentar kr 150, barn/ungdom under 18 år kr 50, andre kr 200. Dette dekker også deler av kostnaden til løypemaskin som køyrer over fjellet laurdag. NB! Ta med kontantar.

Live og Anette

Påmelding

 • Påmelding innan torsdag 4. april til turleiar (på epost eller telefon) 
 • Atterhald om dårleg vér.

Turleiar

Turen frå Seljord til Bø over Lifjell er om lag 25 km lang. Den byr på eventyrleg vinterlandskap og nok oppover- og nedoverbakker til alle! Vi tar oss god tid, tar pauser når vi trenger og lunsjer på Hollane. Ta med godt med mat og drikke og det du treng for ein utedag på Lifjell. Vel tilbake på Jønnbu håper vi mange har lyst til å runde av turen med middag på Lifjellstua. 

Det settes opp buss/maxitaxi fra Jønnbu via Bø sentrum til Grimås.  Dei startar frå Jønnbu. Det er derfor lurt å ha eigen eller andre sin bil der med tanke på heimturen. Det blir og høve til å gå på i Bøgata (ved Bø Blad) eller langs bussruta elles (etter avtale). 

Det er stikka løype frå Grimås til Jønnbu så det blir høve til å gå i eige tempo og bruke dagen over fjellet. 

Vel møtt til ein flott høgfjellstur med Bø Turlag!

 


Omtale av turar frå tidlegare år: 2010201120122013201420152016, 2017, 2018

Ned til Blomtjønnan. Foto: Arne W Hjeltnes.

Nedover lange bakkar mot Hollane. Foto: Anette Norheim Fredly

Liten kvil etter den lange bratte bakken opp frå parkering under Grimås. Skorve troner i bakgrunnen.

Liten kvil etter den lange bratte bakken opp frå parkering under Grimås. Skorve troner i bakgrunnen.