Fellesturar i 2018

Turane frå turprogrammet blir omtalt på denne sida og på Facebook etter kvart som annonsa i Bø blad er klar.  Nokre få turar blir bare annonsert på heimeside og Facebook. Omtale av turar frå tidlegare år: 2010201120122013201420152016, 2017
Turprogrammet for heile året finn du i dokumentet:  Bø Turlag 2018.God sommar! 
Neste fellestur  går etter ferien:

 • Sundag 19. august – Tur til Maskat. Turleiar Bjørn Steen. 

 

Kveldstur til Valjuvsnatten og Valjuvshola

Tysdag 19. juni.
Frammøte ved Bø torg kl.17.30 for samkjøring. Litt krevjande tur med bratte bakkar. Bompengar kr.50 i kontantar.

 • Turleiar: Halvor Gåra, 90562953

Bø turlag tilbyr ein fjelltur i den ljose junikvelden, 2 dagar før sommarsolkverv. Valjuvsnatten er ein av dei markerte toppane ein ser når ein frå Bø-bygda vender blikket mot Lifjell. Falkefjell til høgre og Valjuvsnatten til venstre for Valjuvet. Valr på gammalnorsk var falk, så me er i godt, gamalt rovfuglterreng. På veg opp vil me legge turen om Valjuvshola, ei ganske rommeleg fjellhole som ligg austvend under toppen. Dessverre må me ned att til stigen mot Holmen for å finne ein farbar veg til topps. 998 moh skal me då vera, med god utsikt over nykommunen Midt-Telemark. Her blir det nok matrast før sola glar bak nutane lenger nordvest. Turen ned er også bratt, særleg om me går Jordfellet. Elles kan ein halde høgda til Langetjønn, der me finn den raudmerka løypa frå Røksbuparkeringa til Jårånnatten.

Valjuvnatten til høgre og Falkefjell til venstre. Foto: Arne W Hjeltnes

Aktivitetsdag på Jønnbu

Tysdag 12. juni
Bø Turlag arrangerer aktivitetskveld på Jønnbu leirskule/Jønnbu fjellkyrkje på Lifjell.

Møt opp på Jønnbu fjellkyrkje tysdag 12. jun, kl  17 – 20.

 • Klatrevegg, klatrestokk, energikampoppgåver, seljefløyte, vedkløyving m.m.
 • Ta med mat og drikke. (på grunn av brannfaren blir det ikkje fyra på grillane)
 • Aldersgruppe: For store og små.

Velkommen, helsing Bø Turlag

Vardefjell

Tysdag 29. mai.
Bø Turlag har Vardefjell i Lunde som turmål tysdag kveld. Turen går opp frå Hanto til toppen med den store varden på 324 meter over havet. Her er det fin utsikt både mot Lunde og elles. Turen startar ved Hanto i Lunde. Middels krevjande tur. Ein reknar to og ein halv til tre timar inkludert kaffipause på toppen.

 • Frammøte ved Kommunehuset kl. 18.00. 
 • Turleiar: Thorvald Amundsen, tlf. 959 44 839

Sjå omtale på UT.no: Vardefjell

Forbergåsen rundt

Tyrsdag 22. mai
Bø Museum og Bø Turlag inviterar til ein rusletur rundt Forbergåsen. Vi vil fortelje om husmannsplassar til Forberg-gardane, men også sjå på oppdeilinga av den urgamle Forberg-garden fram til stoda i dag. Tid til kaffipause blir det også.

 • Møt opp ved kommunehuset for felles køyring til Forberg
 • Avreise frå kommunehuset kl 18.00
 • Finn Rønning vil vere turleiar saman med fleire som bur i området.

Flyfotoet syner Forberg søndre, gnr. 38, bnr. 12. (Ulvenes)

Pilegrimsvandring

Måndag 21. mai
Pilegrimsvandring frå Nes kyrkje til Bø gamle kyrkje  kl.8.30 og 9.30. Avslutning kl 17.00. Markeringar ved start og mål, kulturelle innslag, servering undervegs der mat kan kjøpast.

Meir informasjon, sjå ein plakat: les meir…

Pilgrimsvandring

Pilgrimsvandring

 

Fugletur

Sundag 13. mai
Sundag ettermiddag kan du vere med på fugletur på Nes halvøya, Sauherad. Det blir ein roleg rundtur som passar for familiar. Vi ser på fuglelivet i skog og kulturlandskap. Turen vil vare omlag 2-3 timar. 

 • Oppmøte ved Nes kyrkje kl 17.00
 • Turleiar Øyvind Steifetten, mob.: 930 45 349

Svarttrost – Fyldig melankonsk sang gir flott kveldsstemning.
Foto Kristin Vigander, Oslo, Husebygrenda

Børtehytta i Breisås

Tysdag 8. mai
Bø turlag inviterer til lett tur med litt krigshistorie på frigjeringsdagen tysdag 8. mai. Turen går til Børtehytta i Breisås via Midlingløypa. Asle Bø vil fortelje litt om krigshistorie og lokal motstandsaktivitet som er knytt til akkurat denne staden.  Turlaget oppfordrar folk til å stille i godt fottøy.
 
 • Oppmøte kl. 18.00 ved tømmerleggeplassen i enden av Venåsvegen i Breisås, ved nedkøyringa til bustadfeltet Breisås sør.
 • Kart som viser bilveg frå rundkjøyringa i Bø sentrum til parkering: Sjå kart
 • Turleiar: Asle Bø.

Jomfruland

Søndag 22. april.
Frammøte ved Bø torg kl 08.30. Samkjøring over Drangedalsheia til Kragerø. Gratis parkering ved brygga. Taxibåt til Øytangen. Ferje tilbake kl 18.30, eller tidlegare med Taxibåt. Ta med pengar for transport og guiding og niste for ein lang dag ved kysten. 

På Haga er det mat og drikke å få kjøpt: Øl, kaffi, is, fiskesuppe, diverse småretter og middagsmat.

Turleiar: Halvor Gåra, tlf. 90 56 29 53


Bø turlag møter våren med ein tur til frodige Jomfruland, der våren og fuglane kjem fyrst til Telemark. På denne tida vil kvitsymra – kvitveisen – stå i full blomst inne i eikeskogen. Og trass i sein vår vil me få møte eit kvitt blomsterteppe under trea.

Ruth Ellegård, som har vakse opp på øya, vil guide rundt og fortelja om historie, kultur og natur på Jomfruland. Ein vil også koma opp i det gamle fyrtårnet med god utsikt til Skagerak og øyane i skjergarden. I tillegg til fottur på den smale rullesteinsøya som har veg, men nesten ikkje biltrafikk. Derimot mange på sykkel. Det finst rådyr her, og det er vanleg å møte flokkar av beitande storfe. Øya blei sist sommar offisielt opna som Jomfruland nasjonalpark av miljøvernminister Vidar Helgesen.

Hvitveis i eikeskogen. Foto: Halvor Gåra

Brygge. Foto: Arne W Hjeltnes

Ølsbru til Lauvtjønn

Tysdag 17. april
Turen blir utsatt på grunn av mykje snø i marka.

Turleiar er Tor Lønnestad, tlf.: 91 51 11 54

Lifjell på langs

Søndag 11. mars.
Skitur Grimås – Hollane – Jønnbu. Krevjande høgfjellstur på 25 km. 
Maxitaxi frå Jønnbu kl. 08.45 eller Bøgata (ved Bø Blad) kl. 09.05. 

Pris for medlemmer kr 150, barn/ungdom under 18 år kr 50, andre kr 200. Dette dekker også deler av kostnaden til løypemaskin som køyrer over fjellet laurdag. 

 • Påmelding innan fredag 9. mars til turleiar Gunleiv Brukås, tlf.: 908 43 925 
 • NB! Det er begrensa plassar i 4 maxitaxi som går frå Jønnbu til Grimås
 • NB! Ta med nøyaktig beløp på maxitaxi.
 • Atterhald om dårleg vér.

——————

Vinteren er nå på sitt beste på Lifjell. Flott føre og nok snø! Det betyr at Bø Turlag på nytt innbyr til Lifjell på langs. Dette er dagen for dei som vil krysse Lifjell frå Grimås til Jønnbu. Bratt opp med utsikt mot Flatdal og Skorve. Bratt ned på den andre sida med Norsjø og Geiteryggen i synsranda. Mesteparten av turen elles går i fint, bølgjande fjellterreng med nutar og kvite vatn på alle kantar.

Legg derfor ikkje bort skiutstyret, pakk sekken kvelden før og bli med på denne vandringa over vårt næraste høgfjell. Det er stikka løype frå Grimås til Jønnbu så det blir høve til å gå i eige tempo og bruke dagen over fjellet. Kjem sola fram, vil nok pausene bli lenger i sørhellingane. Ein stopp på Hollane med kaffe og vaffel er ekstra fristande om veret blir surt.

Maxitaxiane startar frå Jønnbu. Det er derfor lurt å ha eigen eller andre sin bil der med tanke på heimturen. Det blir også høve til å gå på i Bøgata (ved Bø Blad) eller langs bussruta elles (etter avtale). 

Vel møtt til en flott høgfjellstur med Bø turlag!

Liten kvil etter den lange bratte bakken opp frå parkering under Grimås. Skorve troner i bakgrunnen.

Liten kvil etter den lange bratte bakken opp frå parkering under Grimås. Skorve troner i bakgrunnen.

Bø Turlag mot Blomtjønneggin. Foto: Arne W Hjeltnes

Blomtjønneggin

Søndag 25. februar.
Skitur frå Jønnbu forbi Hollane og vidare til Blomtjønneggin. Avreise frå Jønnbu kl. 09.00. Turen går til eit storslagent fjellandskap på Lifjell vest for Hollane. Flott rundskue frå toppen av Blomtjønneggin på 1231 moh. Krevjande tur på 35 km.

Turleiar: Jarle Tyvold , tlf.: 92 44 82 85 og Gunleiv Brukås.

Ned til Blomtjønnan. Foto: Arne W Hjeltnes.