Fellesturar i 2019

Turane frå turprogrammet blir omtalt på denne sida og på Facebook etter kvart som annonsa i Bø blad er klar.  Nokre få turar blir bare annonsert på heimeside og Facebook. Omtale av turar frå tidlegare år: 2010201120122013201420152016, 2017, 2018

Turprogrammet for heile året finn du i dokumentet:  Turprogram 2019 Midt-Telemark (uferdig)


Lifjell på langs

Søndag 7. april
Skitur Grimås – Hollane – Jønnbu. Krevjande høgfjellstur på 25 km. 
Maxitaxi frå Jønnbu kl. 08.45 eller Bøgata (ved Bø Blad) kl. 09.05. 

Pris for medlemmer av Bø Turlag og studentar kr 150, barn/ungdom under 18 år kr 50, andre kr 200. Dette dekker også deler av kostnaden til løypemaskin som køyrer over fjellet laurdag. NB! Ta med kontantar.

Live og Anette

Påmelding

  • Påmelding innan torsdag 4. april til turleiar (på epost eller telefon) 
  • Atterhald om dårleg vér.

Turleiar

Turen frå Seljord til Bø over Lifjell er om lag 25 km lang. Den byr på eventyrleg vinterlandskap og nok oppover- og nedoverbakker til alle! Vi tar oss god tid, tar pauser når vi trenger og lunsjer på Hollane. Ta med godt med mat og drikke og det du treng for ein utedag på Lifjell. Vel tilbake på Jønnbu håper vi mange har lyst til å runde av turen med middag på Lifjellstua. 

Det settes opp buss/maxitaxi fra Jønnbu via Bø sentrum til Grimås.  Dei startar frå Jønnbu. Det er derfor lurt å ha eigen eller andre sin bil der med tanke på heimturen. Det blir og høve til å gå på i Bøgata (ved Bø Blad) eller langs bussruta elles (etter avtale). 

Det er stikka løype frå Grimås til Jønnbu så det blir høve til å gå i eige tempo og bruke dagen over fjellet. 

Vel møtt til ein flott høgfjellstur med Bø Turlag!

Ned til Blomtjønnan. Foto: Arne W Hjeltnes.

Nedover lange bakkar mot Hollane. Foto: Anette Norheim Fredly

Liten kvil etter den lange bratte bakken opp frå parkering under Grimås. Skorve troner i bakgrunnen.

Liten kvil etter den lange bratte bakken opp frå parkering under Grimås. Skorve troner i bakgrunnen.