Inndeling av gamle Bø kommune 

Karta  avgrensar 14 område. Karta er berekna på utdeling av informasjonsmateriell som ein dugnadsjobb i laget. Tal for postkasser (husstandar)  er basert på utlevering av turprogrammet dei siste åra.  

Du kan laste ned kart som viser områdeavgrensingen. Karta har høg detaljering. Gi gjerne tilbakemelding om uheldig grensedraging mellom områda til Arne Hjeltnes.

Andre lag kan fritt nytte opplegget.


Område 1 –  Brekkegrenda Verpe

96 postkasser, kontrollert i 2020 –Sjå kart

Område 2  Ulvenes og Skoe

90 postkasser, Kontrollert 2020- Sjå kart

Område 3 – Vreimsida

70 postkasser, Kontrollert 2020 Sjå kart

Område 4 – Liheia og Østerliheia

222 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 5 – Forbergåsen

100 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 6 – Bø Sentrum sør og Nordbøåsen

325 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 7 – Langåshaugen og Sisjord

340 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 8  – Gamleveg – Sandvoll

293 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 9 – Folkestad

217 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 10 – Vatnar

95 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 11 – Valen (ikke Hørte)

76 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 12 – «Baksølet» og Flatin

138 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 13A  – Breisås nord

305 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 13B –  Breisås sør

331 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 14 – Eikjabygda

115 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart