Inndeling av gamle Bø kommune 

Karta  avgrensar 14 område. Karta er berekna på utdeling av informasjonsmateriell som ein dugnadsjobb i laget. Tal for postkasser (husstandar)  er basert på utlevering av turprogrammet dei siste åra.  

Du kan laste ned kart som viser områdeavgrensingen. Karta har høg detaljering. Gi gjerne tilbakemelding om uheldig grensedraging mellom områda til Arne Hjeltnes.

Andre lag kan fritt nytte opplegget.


Område 1 –  Brekkegrenda Verpe

96 postkasser, kontrollert i 2020 –Sjå kart

Område 2  Ulvenes og Skoe

90 postkasser, Kontrollert 2020- Sjå kart

Område 3 – Vreimsida

70 postkasser, Kontrollert 2020 Sjå kart

Område 4 – Liheia og Østerliheia

224 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 5 – Forbergåsen

98 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 6 – Bø Sentrum sør og Nordbøåsen

310 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 7 – Langåshaugen og Sisjord

326 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 8  – Gamleveg – Sandvoll

293 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 9 – Folkestad

217 postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 10 – Vatnar

240 postkasser, Kontrollert 2017  Sjå kart

Område 11 – Valen (ikke Hørte)

80 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 12 – «Baksølet» og Flatin

153 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 13A  – Breisås nord

331postkasser, Kontrollert 2020  Sjå kart

Område 13B –  Breisås sør

320 postkasser, Kontrollert 2019  Sjå kart

Område 14 – Eikjabygda

120 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart