Inndeling av Bø kommune og Hørte

Karta  avgrensar 14 område av Bø kommune i tillegg til Hørte. Karta er berekna på utdeling av informasjonsmateriell som ein dugnadsjobb i laget. Tal for postkasser (husstandar)  er basert på utlevering av turprogrammet dei siste åra.  

Du kan laste ned kart som viser områdeavgrensingen. Karta har høg detaljering. Gi gjerne tilbakemelding om uheldig grensedraging mellom områda til Arne Hjeltnes.

Andre lag kan fritt nytte opplegget.


Område 1 –  Brekkegrenda Verpe

92 postkasser, kontrollert i 2018 –Sjå kart

Område 2  Ulvenes og Skoe

80 postkasser, Kontrollert 2018 – Sjå kart

Område 3 – Vreimsida

68 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart

Område 4 – Liheia og Østerliheia

221 postkasser, Kontrollert 2016  Sjå kart

Område 5 – Forbergåsen

111 postkasser, Kontrollert 2016  Sjå kart

Område 6 – Bø Sentrum sør og Nordbøåsen

310 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart

Område 7 – Langåshaugen og Sisjord

330 postkasser, Kontrollert 2017  Sjå kart

Område 8  – Gamleveg – Sandvoll

285 postkasser, Kontrollert 2016  Sjå kart

Område 9 – Folkestad

240 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart

Område 10 – Vatnar

240 postkasser, Kontrollert 2017  Sjå kart

Område 11 – Valen – Hørte

200 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart

Område 12 – «Baksølet» og Flatin

151 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart

Område 13A  – Breisås nord

266 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart

Område 13B –  Breisås sør

344 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart

Område 14 – Eikjabygda  (tidligere 15)

120 postkasser, Kontrollert 2018  Sjå kart