Bø Turlag

Formålet med laget er å utvikle turlivet i Bø – særleg å leggje til rette for og fremje friluftslivet og betre kjennskapen til området. Laget sine oppgåver er bl.a. å rydde og merke stiar og arrangere turar, gjerne i samarbeid med andre lag. I tillegg til dette skal laget argumentere for interessene til friluftslivet i aktuelle politiske saker. 

Bø Turlag hadde 287 medlemmer i 2018. Laget blei stifta i 1976. Laget er medeigar
i Bø Løypelag som køyrer opp Vihusløypa og skiløypene nede i bygda.

Turstiar

Hovudformålet med merking av stiar i skog og fjell er å leggje til rette for at turfolk skal kjenne seg trygge i naturen og ta seg fram til turmålet og tilbake. Turlaget ønskjer også å ta vare på gamle ferdselsårer ved å rydde dei etter behov. Enkelte område i kommunen bør liggje urørt utan merka stiar, og da er det opp til vandraren sjølv å finne vegen og målet. I 2019 hadde laget 130 km merka stiar å vedlikehalde. Vi samarbeider med Gvarv Turlag, Notodden Turlag og Seljord Turlag om vedlikehald av stiar som kryssar grenser til andre kommunar.

Turområde

Turområda har informasjonstavler ved ein eller fleire parkeringsplassar, eit nettverk av merka stiar og minimum ei rundløype. På heimesida vår (Bø Turlag) kan du sjå omtale av turområda og klikkbare web-kart med meir informasjon. Alle stiane finn du på trykt kart ”Turkart Bø” (2011).

Bjørn Steen og Thorvald Amundsen administrerer turområda. Turområda er delt inn slik: 1) Breisås, 2) Bryggefjell, 3) Bøelva (Kulturstien, Folkestien), 4) Folkestadåsane, 5) Gygrestolen, 6) HøyslassBruskor, 7) Lifjell (fire delområde), 8) Maskat, 9) Årmotdalen (to delområde), samt to område med utgangspunkt i Hørte og Ølsbru. Kvart turområde har ansvarspersonar.