Informasjon på oppslagstavler

På parkeringsplassane til turområde finn du oppslagstavler med kart og omtale av turområde i PDF-A3-format. Dei samme dokumenta finn du og på web-karta og på sidene som informerar om turområda.

Original versjon av tekstdelen (omtale) på oppslagstavlane finn du i DropBox under mappa: Bø Turlag | Turområder og løypenemd| Plakatar | Oppslagstavler.  Kartdatabasen er ikkje tilgjengelig utan spesialverktøy og originalen finst derfor berre i kartverktøyet som Høgskolen eig. 


Breisås

Kartet er delvis oppdatert i mai 2016


Bryggefjell

Kartet er oppdatert i juni 2015


Bøelva

Kartet er oppdatert i mars 2013


 Folkestadåsane

Kartet er delvis oppdatert i mai 2016, mange umerka stier gjenstår


Gygrestolen

Kartet er oppdatert i juni 2015


Høyslass, Bruskor

Kartet er oppdatert i juni 2015


Jøronnatten, Røksbufjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


 Maskat

Kartet er oppdatert i desember 2017


 Øysteinnatten,  Jønnbu

Kartet er oppdatert i mars 2013


Bukkelifjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


Gamlestufjellet, Røytebufjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013