Oppslagstavler i turområda

På parkeringsplassane til turområde finn du oppslagstavler med kart og omtale av turområde i PDF-A3-format. Dokumenta finn du på denne sida for nedlasting.

  1. Klikk på dei karta som du ønsker som papirkopi.
  2. Klikk på symbolet for «Nedlastinger/Download» oppe til høyre på sida. 
  3. Send dokumenta til Hustrykkeriet på Universitet som vedlegg til e-post: mb-hustrykkeriet.bo@usn.no. Be om utskrift i A3 format og innstøpt i plast. Be om at regning sendast til kasserar i Bø Turlag (de kjenner oss godt). Opplys om namnet ditt (for- og etternamn) og Bø Turlag.
  4. Du henter plakatane rett bak resepsjonen ved hovudinngangen. De pleier å gjøre dette straks.

Breisås

Kartet er oppdatert i mai 2020


Bryggefjell

Kartet er oppdatert i juni 2015


Bøelva

Kartet er oppdatert i mars 2013


 Folkestadåsane

Kartet er oppdatert i februar 2020


Gygrestolen

Kartet er oppdatert i juni 2015


Høyslass, Bruskor

Kartet er oppdatert i juni 2015


Jøronnatten, Røksbufjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


 Maskat

Kartet er oppdatert i desember 2017


 Øysteinnatten,  Jønnbu

Kartet er oppdatert i mars 2013


Bukkelifjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


Gamlestufjellet, Røytebufjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


Original versjon av tekstdelen (omtale) på oppslagstavlane finn du i DropBox under mappa: Bø Turlag | Turområder og løypenemd| Plakatar | Oppslagstavler.   Kartdatabasen er ikkje tilgjengelig utan spesialverktøy og originalen finst derfor berre i kartverktøyet til  Universitetet.