Oppslagstavler i turområda

På parkeringsplassane til turområde finn du oppslagstavler med kart og omtale av turområde i PDF-A3-format. Dokumenta finn du på denne sida for nedlasting.

  • Klikk på dei karta som du ønsker som papirkopi.
  • Klikk på symbolet for nedlasting. Du finn dokumenta på din PC under «Nedlastinger«.
  • Send dokumenta til Hustrykkeriet på Universitet på e-post: mb-hustrykkeriet.bo@usn.no. Be om utskrift i A3 format og innstøpt i plast. Be om at regning sendast til kasserar i Bø Turlag. Oppgi ditt fulle namn.
  • Du henter plakatane rett bak resepsjonen ved hovudinngangen.

Breisås

Kartet er delvis oppdatert i mai 2016


Bryggefjell

Kartet er oppdatert i juni 2015


Bøelva

Kartet er oppdatert i mars 2013


 Folkestadåsane

Kartet er delvis oppdatert i mai 2016, mange umerka stier gjenstår


Gygrestolen

Kartet er oppdatert i juni 2015


Høyslass, Bruskor

Kartet er oppdatert i juni 2015


Jøronnatten, Røksbufjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


 Maskat

Kartet er oppdatert i desember 2017


 Øysteinnatten,  Jønnbu

Kartet er oppdatert i mars 2013


Bukkelifjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


Gamlestufjellet, Røytebufjellet

Kartet er oppdatert i mars 2013


Original versjon av tekstdelen (omtale) på oppslagstavlane finn du i DropBox under mappa: Bø Turlag | Turområder og løypenemd| Plakatar | Oppslagstavler.   Kartdatabasen er ikkje tilgjengelig utan spesialverktøy og originalen finst derfor berre i kartverktøyet til  Universitetet.