Trilleturar

Trilletur kvar tysdag kl 11.00

Viss ikkje anna er avtalt, er det oppmøte utanfor Spar. Turen tar om lag ein time. Etterpå er det sosialt samvær på kafé. Dårleg vêr er ingen hindring, men mange kuldegrader er ikkje bra for små krabatar. Ingen trilletur i sommarferien og i høgtider.

  • Bli med når du har lyst. 
  • Du treng ikkje delta kvar veke!

Kontakt trilleguppa

Trillegruppa har eiga Facebook-side kor vi gjer avtale om neste tur.
Facebook: Trillegruppa (Bø Turlag)
Karin Theil Gregersen er kontaktperson for trilleturane fram til sommaren 2021.
Mobil: 40 41 48 05

Kontaktperson i Bø Turlag 

Kontaktperson i Bø Turlag: Bente Drtina. 
Turlaget tar ansvar for at trillegruppa har kontaktperson og å henge opp informasjon på Helsestasjonen i Bø.

 

Avslutta turprogram (arkiv)

Kontaktperson: Caroline Li, februar 2020

Kontaktperson: Helene Dahl,  hausten 2017

Kontaktperson: Ingvild Ørstavik, våren 2017

Kontaktperson: Anlaug H Grave, hausen 2016

Kontaktperson: Gunhild Pallesen  – vinter-vår-haust 2016

Kontaktperson: Maylen Bakken Mæland  – Hausten 2015

Kontaktperson: Synnøve Dale – Vinter og vår 2015

Kontaktperson: Solfrid Bratland – Hausten 2014

Kontaktperson: Kristine Haugen – Vinter og vår 2014

Kontaktperson: Kristine Haugen – Hausten 2013

Kontaktperson: Ruth Hogstad-Erikstein – Vinter og vår 2013

Kontaktperson: Elisabeth Solberg – Juli til desember 2012

Kontaktperson: Vibeke Hylland Fosse – Januar til juni 2012

Kontaktperson: Ingunn Holtar – August til desember 2011

Kontaktperson: Magnhild Gaastjønn – Januar til juni 2011

Kontaktperson: Ingebjørg Momrak – Hausten 2010

Kontaktperson: Ingebjørg Momrak – Mai til august 2010

Kontaktperson: Margit Gytri Christenson – Vintern 2010

Kontaktperson: Ann Kristin Vestgarden – Hausten 2009

Vihus seter. Foto Maylen Mæland

«Moland-runden». Gregarsveg – Rokkemakearvegen. Foto: Maylen Mæland